miercuri, februarie 15, 2017

Rezistența palestiniană: drept legitim și datorie morală

de Samah Jabr

Atrocitățile copleșitoare și nesfârșite ale guvernului israelian lasă majorității palestinienilor puțin timp pentru a reflecta asupra aspectului moral al rezistenței lor. Mare parte din reacțiile noastre la evenimente sunt imediate, instinctive și emoționale. Cei puțini care încă reușesc să mediteze la aspectele morale, politice și strategice ale luptei noastre se pot trezi obstrucționați de contradicții, de lipsa posibilității de alegere și de vătămarea adusă de război rațiunii și conștiinței.

Atunci, cum poate fi evaluată rezistența palestiniană în mod corect, dată fiind întreaga istorie a conflictului israeliano-palestinian? Ocupația israeliană a Palestinei s-a bazat pe o ideologie a secolului al 19-lea care a negat însăși existența poporului palestinian și a urmărit o agendă colonială susținând drepturi divine asupra unui „pământ lipsit de un popor.” Ca răspuns la această agresiune „teo-colonială”, rezistența palestiniană a adoptat strategia „unui război prelungit al poporului” pentru a recâștiga recunoașterea ca o națiune deposedată, și nu ca una „inexistentă.”

Palestinienii nici până în ziua de astăzi nu au un stat sau forțe armate. Ocupatorii noștri ne supun interdicțiilor, expulzărilor, demolărilor de case, torturii legalizate și unor violări ale drepturilor omului ce depășesc orice imaginație. Nu poate fi trasată o comparație admisibilă între magnitudinea tragerii la răspundere la care sunt supuși palestinienii pentru acțiunile câtorva indivizi și responsabilitatea pentru violența intensă și sistematică împotriva întregii populații palestiniene pe care o practică statul Israel cu impunitate. Mass-media americană numește lupta noastră pentru libertate „terorism”, distribuind astfel palestinianul în rolul prototipului internațional al teroristului. Acest lucru a modelat conștiința publică vestică și a dat naștere la o părtinire internațională care descrie violența împotriva civililor palestinieni într-un limbaj neutru, reducând pierderile palestiniene la simple statistici anonime, în timp ce folosește un limbaj și o imagistică emoțională pentru a descrie pierderile israeliene.

Distorsionarea rezistenței palestiniene a umbrit orice dialog rezonabil. Multe dintre eforturile noastre de a sfida regulile arbitrare ale ocupatorului sunt respinse în mod reflex ca „terorism” și mereu se așteaptă de la noi să ne cerem scuze și să condamnăm rezistența palestiniană – în ciuda faptului că nu există un consens privind definiția terorismului și în ciuda faptului că lupta armată pentru dreptul la autodeterminare este permisă de articolul 51 al Cartei Națiunilor Unite privind autoapărarea.

Vestul s-a folosit mereu de procedee de dislocare ce distorsionează intenționat lupta anti-colonialistă a palestinienilor, atât prin interpretările orientaliste ale actelor de rezistență, cât și prin atribuirea, în mod eronat, a statutului de victimă puterii colonialiste în loc să-l acorde mult mai îndreptățiților asupriți.

De ce termenul „terorism” se aplică atât de repede indivizilor sau grupurilor care folosesc bombe artizanale, dar nu și statelor care folosesc arme nucleare sau alt tip de armament interzis pe plan internațional pentru a se asigura de supunerea oprimatului în fața opresorului? Israelul, Statele Unite și Marea Britanie ar trebui să fie în capul listei cu statele exportatoare de terorism pentru folosirea atacurilor armate împotriva non-combatanților în Palestina, Irak, Sudan și alte părți ale lumii. Dar „terorism” este un termen politic folosit de colonizator pentru a-i discredita pe cei care i se opun – așa cum afrikanerii și naziștii îi numeau pe luptătorii pentru eliberare negri și respectiv francezi. Expunerea perpetuă la agresiunea colonialistă este ceea ce a dus la necesitatea unei rezistențe anti-colonialiste armate.

Mai există un trend în rândul celor ce se opun rezistenței palestiniene, de a folosi termenul „jihad” ca sinonim pentru terorism. Făcând asta, ei reduc înțelesul jihadului la simpla moarte. Jihadul este un concept bogat care include lupta spirituală individuală cu păcatul, efortul de a face fapte bune, opoziția activă față de nedreptate și a fi răbdător în vremuri de restriște. Nu este despre violența împotriva creației lui Dumnezeu, nici despre lipsa fricii de moarte în apărarea drepturilor creației lui Dumnezeu. Violența, însă, poate fi o metodă omenească rațională de apărare. Când o femeie reacționează cu violență când este amenințată cu violul, este o formă de jihad.

Mai mult, jihadul este o valoare islamică – și nu toți luptătorii palestinieni sunt musulmani. Motivul pentru care palestinieni tineri, sincer altruiști, se aruncă în aer, este un secret pe care îl iau cu ei în mormânt. Poate este fructul straniu al răzbunării care crește în solul fertil al oprimării și al ocupației sau protestul lor profund împotriva cruzimii; sau o încercare disperată de a obține egalitatea cu israelienii în moarte, din moment ce în viață este imposibil. Cei care trăiesc toată viața în condiții inumane sunt, din nefericire, capabili de acte inumane. Ce le-a rămas miilor de rămași pe drumuri din Rafah cu excepția rezistenței lor? Nu este vorba de islam, ci de natura umană, care e aceeași, fie că vorbim de palestinieni religioși, seculari sau agnostici, bărbați și femei. Cu siguranță că femeile noastre care se aruncă în aer nu mor în speranța că le așteaptă 70 de virgine în Paradis.

Un alt factor care influențează rezistența palestiniană este istoria sumbră a negocierilor de pace și lipsa sprijinului internațional. Discuțiile cu Israelul nu ne-au oferit decât promisiuni de autonomie asupra sărăcirii noastre, în timp ce voința celui puternic era impusă și se comiteau ilegalități, ca bază pentru o înțelegere de durată. Absența cea mai stridentă în acest proces de pace a fost un negociator al păcii sincer. Națiunile Unite au fost incapabile să ia măsuri pentru a asigura implementarea drepturilor palestiniene. Lumea nu a oferit nici măcar un singur remediu pentru rănile numeroase suferite de palestinieni. Washingtonul s-a folosit în mod repetat de dreptul său de veto în Consiliul de Securitate pentru a contracara consensul larg ce solicita o prezență internațională în Cisiordania și Gaza care să monitorizeze situația. Negarea neobosită a drepturilor palestiniene fără un răspuns internațional veritabil ne-a lăsat intens de conștienți ca autoapărarea este singura noastră speranță.

Legile internaționale garantează unui popor ce se luptă cu o ocupație ilegală dreptul de a folosi „toate mijloacele necesare pe care le are la dispoziție” pentru a pune capăt ocupației și ocupatul „este îndreptățit să caute și să primească sprijin” (citez aici din mai multe rezoluții U.N.). Rezistența armată a fost folosită în revoluția americană, în rezistența afgană împotriva Rusiei (pe care Statele Unite au susținut-o), rezistența franceză împotriva naziștilor și chiar în lagărele de concentrare naziste sau, de mai mare notorietate, în ghetoul Varșovia.

Rezistența palestiniană s-a născut dintr-o situație opresivă similară. Gradele răspunsului violent variază de la caz la caz – într-adevăr, în multe situații rezistența este în principal non-violentă. În ciuda tuturor greutăților, oamenii continuă, cu vigurozitate, să trăiască, să studieze, să se roage și să muncească pământul în teritoriile ocupate. În câteva cazuri, ei rezistă activ și recurg la violență. Această rezistență violentă poate fi defensivă (și astfel, în mintea mea, acceptabilă din punct de vedere moral) cum ar fi rezistența luptătorilor din tabăra de refugiați Jenin când se apropiau mașinăriile israeliene aducătoare de moarte; sau poate lua forma unor acte ofensive inacceptabile, cum ar fi bombardarea civililor israelieni sărbătorind masa de Paști.

În toate cazurile, însă, indivizii sunt cei care aleg formele de rezistență și alegerile lor nu ar trebui să caracterizeze întreaga națiune. De asemenea, așa cum am văzut, și rezistența pașnică și cea violentă sunt întâmpinate cu aceeași violență deliberată, de o intensitate incomparabil mai mare cu cea palestiniană, aprobată de stat, de guvernul israelian democratic și de forțele sale. Moartea activistei pentru pace din Statele Unite, Rachel Corrie, este o dovadă îndestulătoare în acest sens.

„Unde este un Gandhi palestinian?” se întreabă unii. Ai noștri Gandhi se află în închisori, în exil sau în morminte. Nici nu avem o populație de sute de milioane. Suntem 3,3 milioane de indivizi neînarmați, lipsiți de apărare, care se confruntă cu 6 milioane de israelieni, efectiv aproape toți soldați sau rezerviști. Aceasta nu este o colonizare industrială; israelienii practică epurarea etnică pentru a păstra pământul numai și numai pentru evrei.

Este ironic că puțini dintre cei care îndeamnă palestinienii să îl imite pe Gandhi investighează Zionismul, cauza principală a ocupației israeliene. În 1938, însuși Gandhi a chestionat premisa Zionismului politic. „Simpatia mea nu mă orbește în fața exigențelor justiției”, spunea el. „Strigătul pentru un cămin național pentru evrei nu mă prea atrage. Consimțământul pentru acest cămin este căutat în Biblie și în tenacitatea cu care evreii au tânjit la reîntoarcerea în Palestina. De ce nu ar trebui ca ei, la fel ca toți oamenii de pe acest pământ, să își facă un cămin în țara în care s-au născut și unde își pot câștiga traiul?”

Gandhi respingea în mod evident ideea unui stat evreiesc pe pământul promis al Palestinei subliniind că „Palestina din concepția biblică nu este o regiune geografică.”

Rezistența violentă se naște dintr-o ocupație militară inumană, una care pedepsește arbitrar, fără proces, care neagă posibilitatea existenței, a mijloacelor de trăi și care distruge sistematic perspectivele unui viitor. Poporul palestinian nu s-a dus pe pământul unui alt popor ca să-l ucidă și să-l deposedeze de pământ. Ambiția noastră nu este să ne aruncăm în aer ca să îi terifiem pe alții. Noi cerem drepturile pe care le au toți oamenii – o viață decentă pe pământul pe care ne-am născut.

Ceea ce tulbură cel mai tare în legătură cu critica adusă rezistenței noastre este că ei nu îi pasă de suferința noastră, de deposedarea noastră, de violarea drepturilor noastre cele mai elementare. Când suntem uciși, acești critici sunt implacabili și neatinși. Lupta noastră zilnică, pașnică, pentru a trăi o viață cât de cât decentă nu îi impresionează. Când unii dintre noi cedează și recurg la răzbunare, întreaga furie și condamnare este îndreptată împotriva noastră. Securitatea israeliană este considerată mai importantă decât a noastră și decât dreptul nostru la existență; copiii israelieni sunt considerați a fi mai umani decât ai noștri; durerea israeliană este mai inacceptabilă decât a noastră. Când ne răzvrătim împotriva condițiilor inumane care ni se impun, criticii noștri ne resping ca pe niște teroriști, dușmanii vieții umane și ai civilizației.

Dar nu pentru criticii noștri trebuie să ne revizuim rezistența. Ci pentru că ne pasă de moralitatea palestiniană.

Legea internaționala și precedentele istorice ale multor națiuni aprobă dreptul unui popor ce suferă din cauza opresiunii coloniale de a ridica armele și a lupta pentru libertate. De ce ar trebui să fie diferit în cazul palestinienilor? Pentru că luptă împotriva Israelului? Nu acesta este scopul legii internaționale, să fie universală?

Americanii susțin că viața, libertatea și căutarea fericirii sunt cele mai fundamentale drepturi umane ale lor. Este potrivit ca dreptul la viață să fie menționat primul. Până la urmă, fără dreptul de a rămâne în viață, de a te pune la adăpost față de atacuri, de a te apăra în fața atacatorilor, celelalte drepturi devin inutile. Fundamentală pentru acest drept este exercitarea dreptului la autoapărare.

Noi, palestinienii, continuăm să înfruntăm o ocupație brutală cu piepturile expuse și cu mâinile goale. Cred în dialogul israeliano-palestinian, dar negocierile nu ar trebui să fie singura opțiune; ele trebuie să meargă mână în mână cu rezistența față de ocupație. În timp ce israelienii dialoghează cu noi, continuă construcția coloniilor și a unui zid care sugrumă și violează și mai mult drepturile noastre. De ce să abandonăm dreptul nostru de a rezista și a rămâne vii în sfera absurdului ucigaș?

A trăi sub ocupație și injustiție este incompatibil cu sănătatea psihică. Rezistența nu este numai un drept și o datorie morală, ci și un remediu pentru cel oprimat. Chiar dacă nu ca o opțiune strategică, pragmatică, trebuie să rezistam ca o expresie a – și o insistență asupra – demnității noastre umane.

Rezistența violentă trebuie să fie mereu ca apărare și ca ultimul lucru la care se recurge. Este important, însă, să distingem între țintele permisibile (militare) și cele nepermisibile (civile) și să stabilim limite pentru folosirea armelor. Și nici opresorul nu trebuie să fie scutit de aceleași principii.

Istoria rezistenței noastre trebuie explorată și analizată din perspectivele legii, ale moralității, ale experienței și ale politicilor, luând în calcul contextul și sincronizarea cu privire la drepturile omului, legea internațională și normale de comportament împărtășite pe scară largă. Palestinienii trebuie să fie creativi în oferirea alternativelor pacifiste eficiente la rezistență care îi pot invita pe progresiștii lumii să se alăture luptei noastre.

În ultimă instanță, forța luptei palestiniene stă în caracteristicile sale morale, umanitare; este spre binele nostru să găsim mijloace morale, umanitare pentru a proteja această forță.


Niciun comentariu: