sâmbătă, iulie 22, 2006

Rezoluţia nr. 181 a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (Planul de partajare a Palestinei, 1947)

Pentru a soluţiona viitorul Palestinei sub mandat britanic, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unit a decis în 29 noiembrie 1947, prin rezoluţia sa nr 181, să divizeze teritoriul palestinian între:

• un stat evreiesc conţinând 56,47% din Palestina (cu excepţia Ierusalimului), cu 498.000 locuitori evrei şi 325.000 de locuitori arabi;
• un stat arab conţinând 43,53% din Palestina, cu 807.000 locuitori arabi şi 10.000 locuitori evrei;
• un regim de tutelă internaţională pentru Ierusalim, cu 100.000 de locuitori evrei şi 105.000 de locuitori arabi.

Planul de partajare mai prevedea:
• garantarea drepturilor minorităţilor şi a drepturilor religioase, inclusiv liberul acces la Locurile Sfinte şi prezervarea acestora;
• constituirea unei Uniuni economice între cele două state: uniune vamală, sistem monetar comun, administraţie unică în cazul principalelor servicii, acces egal la apă şi surse de energie etc.

Adunarea prevedea în cele din urmă:
• o perioadă de tranziţie de două luni începând cu 1 august 1948, termenul încheierii mandatul şi a evacuării trupelor britanice, o zonă conţinând un port la mare aflat pe teritoriul statului evreiesc trebuind să fie evacuată înainte de 1 februarie;
• o comisie de cinci ţări (Bolivia, Danemarca, Panama, Filipine şi Cehoslovacia) însarcinată cu adminstrarea regiunilor evacuate de Marea Britania trebuia să fixeze frontierele celor două state şi să stabilească, în fiecare, un Consiliu Provizoriu de Guvernare;
• asumarea progresivă a administrării fiecărui stat de către acest consiliu şi organizarea în termen de două luni de alegeri democratice pentru o Adunare Constituantă.

Rezoluţia a fost adoptată cu 33 de voturi favorabile, 13 defavorabile şi 10 abţineri.

Poziţia ţărilor Uniunii Europene cu privire la Planul de Partajare în 1947:
Au votat pentru: Belgia, Danemarca, Franţa, Luxemburg, Olanda şi Suedia.
A votat împotrivă: Grecia.
S-a abţinut: Marea Britanie.

Notă: Austria, Germania, Finlanda, Irlanda, Italia, Portugalia şi Spania nu erau încă membre ale ONU în 1947.

Cf. sursa în limba franceză.

Niciun comentariu: