duminică, februarie 08, 2009

Nazism german vs. nazism israelian (III)

Hărţuiri şi arestări

Există o realitate a ocupaţiei care macină constant relaţia dintre asupritorul israelian şi asupritul palestinian : hărţuirea populaţiei civile. Toţi liderii politici fac caz de caporalul Gilad Şalit, capturat de Hamas. Nimeni însă nu scoate o vorbă despre cei 10.000 de civili palestinieni din închisorile israeliene, mulţi fiind femei şi copii. Ca pe vremurile stalinismului în România, dispariţia unui cetăţean palestinian şi închiderea lui fără proces în temniţele ocupantului este o realitate curentă în Palestina ocupată.

[click pe foto pentru dimensiunea maxima]















4 comentarii:

Jose Luis Forneo spunea...

Va trimit un link despre o inregistrare video care prezinta atitudinea Israelului in Palestina.

Este tradusa in limba romana dedesubt

Jose Luis Forneo spunea...

http://imbratisare.blogspot.com/2009/02/israel-la-invasion-silenciosa.html

Linkul este acesta.

Dorin David Aurel OBedeya Ben Aharon Cohen spunea...

Partea I. argumentaţie pentru Statul Palestina

Sunt israelian grec, sunt Sionist.

Nu sunt de acord şi este o blasfemie paranoică ne comparaţi cu naziştii. Probă. O simplă căutare pe Internet vă arată , că naziştii nu suportă evreii sionişti nici azi, nici acum.

Dar să revenim la Pseudo-Palestina.

palestina voastră este doar în Fâşia Gaza. Nu în Cisiordania.

sunteţi voi poporul lui Moise? ...bănuiesc că nu .Altfel nu aţi striga mereu israeli, "israeli!colonişti israelieii!"

Strămoşul vostru este cumva Avraam(Ibrahim) ?

Dacă vreţi un stat al vostru, de ce nu-l negociaţi paşnic pe baza, pe temelia istorică cu probe arheologice. corect în faţa tuturor naţiunilor?

Fiindcă nu puteţi aduce astfel de dovezi. palestinienii voştrii din Gaza au fost suficient de IDIOŢI să distrugă dovezile din Ierusalim, de la Ashkelon, Gherar şi Ekron. Când aţi distru dovezile arheologice ale existenţei evreilor .......bă tâmpiţilor. V-aţi distrus şi dovezile existenţei Palestinei antice din Gaza. Dobitoci iubitori de antentate teroriste!

Şi vă demontez cu Biblia şi cu Coranul în mână. Hai urâţi şi huliţi pe Allah, pe Ibrahim, pe Moosa şi pe Isa! Doresc ziua în care vă calcă în picoare arabii.care sunt fraţi cu noi şi nu cu voi.


Dorin David Aurel OBedeya Ben Aharon Cohen spunea...

Argumente pentru Statul Palestina.

Le suportaţi ?
Vă voi despfinţa c Biblia şi cu Coranul . Ve-ţi depune plânegera la ONU contra Bibliei? sau contra Coranului.

GENEZA CAPITOLUL 10 versetul 14
14. Patrusimi, Casluhimi, (din care au ieşit Filistenii)

Filistenii fiind strămoşii voştrii ai palestinienilor.


Geneza capitolul 12 :versetele 5,6

5. Avram a luat pe Sarai, nevastă-sa şi pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile, pe care le strânseseră şi cu toate slugile pe care le câştigaseră în Haran. Au plecat în ţara Canaan, şi au ajuns în ţara Canaan.
6. Avram a străbătut ţara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui More. Cananiţii erau atunci în ţarăşi filistenii la hotare ca Avraam.

adică strămoşii voştrii au intrat într-o ţară care nu era a lor exact ca şi Avraam. Voi filistenii eraţi la hotarele Canaanului.

14. Avea cirezi de vite şi turme de oi, şi un mare număr de robi: de aceea Filistenii îl pizmuiau.
15. Toate fântânile, pe care le săpaseră robii tatălui său, pe vremea tatălui său Avraam, Filistenii le-au astupat şi le-au umplut cu ţărână.
16. Şi Abimelec a zis lui Isaac: "Pleacă de la noi, căci ai ajuns mult mai puternic decât noi."
17. Isaac a plecat de acolo şi a tăbărât în valea Gherar, unde s-a aşezat cu locuinţa.
18. Isaac a săpat din nou fântânile de apă, pe care le săpaseră robii tatălui său Avraam, şi pe care le astupaseră Filistenii, după moartea lui Avraam; şi le-a pus iarăşi aceleaşi nume, pe care le pusese tatăl său.
19. Robii lui Isaac au mai săpat în vale, şi au dat acolo peste o fântână cu apă de izvor.
20. Păstorii din Gherar s-au certat însă cu păstorii lui Isaac, zicând: "Apa este a noastră." Şi a pus fântânii numele Eşcol, pentru că se certaseră cu el.
21. Apoi au săpat o altă fântână, pentru care iar au făcut gâlceavă, de aceea a numit-o Sitna.
22. Pe urmă s-a mutat de acolo, şi a săpat o altă fântână, pentru care nu s-au mai certat, şi a numit-o Rehobot, căci, a zis el, "Domnul ne-a făcut loc larg, ca să ne putem întinde în ţară."
23. De acolo s-a suit la Beer-Şeba.
24. Domnul i S-a arătat chiar în noaptea aceea, şi i-a zis: "Eu sunt Dumnezeul tatălui tău Avraam; nu te teme, căci Eu sunt cu tine, te voi binecuvânta, şi îţi voi înmulţi sămânţa, din pricina robului Meu Avraam."
25. Isaac a zidit acolo un altar, a chemat Numele Domnului, şi şi-a întins cortul acolo. Robii lui Isaac au săpat acolo o fântână.
26. Abimelec a venit din Gherar la el, cu prietenul său Ahuzat, şi cu Picol, căpetenia oştirii lui.
27. Isaac le-a zis: "Pentru ce veniţi la mine, voi care mă urâţi şi m-aţi izgonit de la voi?"
28. Ei au răspuns: "Vedem lămurit că Domnul este cu tine. De aceea zicem: "Să fie un jurământ între noi, între noi şi tine, şi să facem un legământ cu tine!
29. Anume, jură că nu ne vei face nici un rău, după cum nici noi nu ne-am atins de tine, ci ţi-am făcut numai bine, şi te-am lăsat să pleci în pace. Tu acum eşti binecuvântat de Domnul." Isaac le-a dat un ospăţ, şi au mâncat şi au băut.
31. S-au sculat dis de dimineaţă, şi s-au legat unul cu altul printr-un jurământ. Isaac i-a lăsat apoi să plece, şi ei l-au părăsit în pace.
32. În aceeaşi zi, nişte robi ai lui Isaac au venit să-i vorbească de fântâna pe care o săpau, şi i-au zis: "Am dat de apă!"
33. Şi el a numit-o Şiba. De aceea s-a pus cetăţii numele Beer-Şeba până în ziua de azi.


aceştia sunt strmoşii voştrii FILISTENII care au jurat strâmb în faţa israeliţilor antici.

Ceea ce voi numiţi Palestina ,nu există! Nu-i pământul vostru. În Biblie scrie că FÂŞIA GAZA a fost casa naţiunii voastre, până în Hamat la saudiţi şi în Gizen (Gosen) în Egipt.
De ce vreţi Cisiordania ? De ce nu vă revendicaţi toate teritorile şi de la Ariabia Saudită şi de la Egipt? Vă este frică că arabii vă vor face mult mai rău decât israelieni. Vă este frică să vă faceţi duşmani,pe arabi?