duminică, ianuarie 21, 2007

Călătorie imposibilă (de Amira Hass)

Toate promisiunile de relaxare a restricţiilor de deplasare [impuse de statul Israel] în Cisiordania au aburit imaginea reală de pe teren. Câteva şosele au fost deblocate, dar restricţiile care vor fi enumerate în cele ce urmează au rămas. (Informaţiile au fost colectate de ziarul Haaretz, de United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs şi de Machsom Watch)


Interdicţii permanente:

- Palestinienilor din Fâşia Gaza le este interzis să locuiască în Cisiordania.
- Palestinienilor le este interzis acesul în Ierusalimul de Est.
- Palestinienilor din Cisiordania le este interzis să intre în Fâşia Gaza prin punctul de trecere Erez.
- Palestinienilor le este interzis accesul în Valea Iordanului.
- Palestinienilor le este interzis să intre în satele, pământurile, oraşele şi cartierele din teritoriul aflat între zidul de separare şi Linia Verde (aproximativ 10% din Cisiordania).
- Palestinienilor care nu sunt rezidenţi ai satelor Beit Furik şi Beit Dajan din zona Nablus, şi Ramadin, aflat în sudul Hebronului, le este interzis accesul.
- Palestinienilor le este interzisă intrarea în coloniile evreieşti (chiar dacă pământurile lor se află în interiorul suprafeţei pe care s-au construit colonii).
- Palestinienii nu au voie să intre în Nablus la bordul unui vehicul.
- Palestinienii rezidenţi ai Ierusalimului nu au voie să intre în Zona A (oraşele palestiniene din Cisiordania).
- Rezidenţii Fâşiei Gaza nu au voie să intre în Cisiordania prin punctul de trecere de la Allenby.
- Palestinienii nu au voie să călătorească în străinătate prin Aeroportul Ben-Gurion.
- Copiii sub vârsta de 16 ani nu au voie să părăsească oraşul Nablus fără un certificat de naştere în original şi neînsoţiţi de părinţi.
- Palestinienii care au permis de intrare în Israel nu au voie să folosească punctele de trecere utilizate de israelieni şi de turişti.
- Rezidenţilor din Gaza le este interzisă stabilirea în Cisiordania.
- Rezidenţilor din Cisiordania le este interzisă stabilirea în Valea Iordanului, teritoriul dintre zidul de separare şi Linia Verde sau satele Beit Furik şi Beit Dajan.
- Palestinienii nu au voie să transfere mărfuri prin punctele de trecere interne ale Cisiordaniei.


Interdicţii periodice

- Rezidenţilor anumitor părţi ale Cisiordaniei le este interzisă călătoria în restul Cisiordaniei.
- Celor care fac parte dintr-o anumită grupă de vârstă - în principal bărbaţii în vârstă de 16 până la 30, 35 sau 40 – le este interzisă părăsirea zonelor de rezistenţă (în general Nablus şi alte oraşe din nordul Cisiordaniei).
- Maşinile particulare nu pot trece prin punctul de verificare Swahara-Abu Dis (care separă nordul de sudul Cisiordaniei). La această restricţie s-a renunţat pentru prima dată în urmă cu două săptămâni.


Permise de trecere necesare

- Un card magnetic (menit intrării în Israel, dar care uşurează trecerea prin punctele de control din interiorul Cisiordaniei).
- Un permis de lucru pentru Israel (angajatorul trebuie să se deplaseze la birourile administraţiei civile şi să-l ceară personal).
- Un permis pentru tratament în Israel şi în spitalele palestiniene din Ierusalimul de Est (aplicantul trebuie să aducă o invitaţie din partea spitalului, fişa sa medicală completă şi dovada că tratamentul pe care îl doreşte nu poate fi furnizat în teritoriile ocupate).
- Un permis de călătorie pentru a trece prin punctele de control din Valea Iordanului.
- Un permis comercial pentru transportul mărfurilor.
- Un permis pentru a face agricultură de-a lungul zidului de despărţire presupune un formular de la biroul de registru a terenurilor, un act de identitate şi dovada rudeniei de gradul întâi cu proprietarul înregistrat al pământurilor.
- Permis de trecere dincolo de zidul de separare (pentru rude, echipe medicale, muncitori în construcţii etc.). Cei care posedă permis trebuie să intre şi să iasă prin acelaşi punct de control chiar dacă acesta este departe de punctul de deplasare sau închide devreme).
- Permis de trecere pentru deplasarea din Gaza, prin Israel, în Cisiordania.
- Certificat de naştere pentru copiii sub 16 ani.
- Card de identitate pentru cei care trăiesc în enclavele înconjurate de zidul de separare.


Puncte de control şi bariere

- Au putut fi recenzate 75 de puncte de control fixe în Cisiordania, în ziua de 9 ianuarie 2007.
- Sunt aproximativ 150 de puncte de control mobile săptămânal.
- Sunt 446 de obstacole amplasate pe şosele: cuburi de beton, maluri de pământ, 88 de porţi de fier şi 74 de kilometri de gard de-a lungul drumurilor principale.
- Sunt 83 de porţi de fier de-a lungul zidului de separare, împiedicând accesul proprietarilor la pământurile lor. Doar 25 dintre porţi se deschid ocazional.


Timpul de călătorie înainte de 2000 vs. azi

Tul Karm-Nablus
Înainte: cel mult o jumătate de oră.
Azi: cel puţin o oră.

Tul Karm-Ramallah
Înainte: mai puţin de o oră.
Azi: două ore.

Beit Ur al-Fawqa-Ramallah
Înainte: 10 minute.
Acum: 45 minute.

Katana/Beit Anan-Ramallah
Înainte: 15 minute.
Acum: o oră până la 90 de minute.

Bir Naballah-Ierusalim
Înainte: şapte minute.
Acum: o oră.

Katana-Ierusalim
Înainte: cinci minute.
Acum: “Nimeni nu mai merge la Ierusalim.”

Cf. sursa in limba engleza.

Niciun comentariu: